در بخش فیلم آموزشی رایگان فیزیک سعی کردم ،آموزش رایگان فیزیک که شامل تدریس کامل مفاهیم هر فصل و حل تعدادی نمونه سوال و تست هست قرار بدم. ویدئو ها و فیلم آموزشی رایگان فیزیک،کم حجم هستن و می تونی راحت ببینی. هر جا سوال داشتی زیر همون صفحه بنویس زود جواب می دم. یا برو تو بخش پاسخ به سوالات فیزیک بنویس تا جواب بدم. فیلم آموزشی رایگان فیزیک رو برای هر کسی که فکر می کنی نیاز داره بفرست.

این مطالب به تدریج کامل تر میشه.