نوسان و بررسی حرکت های ارتعاشی و اصول ایجاد این حرکت ها بخش بعدی فیزیک دبیرستانه. این فصل از یه قاعده ی کلی پیروی می کنه و اگه اونو یاد بگیری زیاد دچار مشکل نخواهی شد. این فصل هم حدود دو یا سه تست در کنکور داره.