دینامیک ، بعد از حرکت شناسی ، جزو فصول پر نکته و کاربردی فیزیکه. با مفهوم قوانین نیوتن از علوم دبستان آشنا شدیم. اینجا کاربرد این قوانین در بررسی حرکت اجسام رو یاد می گیریم. این فصل حدود سه تست در کنکور داره.