حرکت شناسی شاید بشه گفت مفهومی ترین و پرچالش ترین فصل فیزیک دبیرستانه. این فصل رو اگه یاد بگیری خیلی شیرینه. ولی فصلی نیست که بتونی مسائلش رو با فرمول حل کنی. دو سه تست هم تو کنکور داره.