فیزیک دوازدهم شامل مباحث: حرکت شناسی، دینامیک ، نوسان ، موج و تداخل امواج، فیزیک اتمی و فیزیک هسته ای می باشد.
حدود 40 درصد سوالات کنکور از فیزیک دوازدهم مطرح میشه.