ترمودینامیک مخصوص بچه های رشته ی ریاضی هست. در اون به بررسی کار ، انرژی و سیستم های ترمودینامیکی می پردازه.