بخش اندازه گیری یکی از بخش های فیزیک دهم دبیرستان هست. شاید بشه گفت اساسی ترین قسمت فیزیک اندازه گیری و تبدیل واحد هست که در تمام فصل های فیزیک تاثیر داره. معمولا یه تست کنکور هم به این بخش اختصاص داره.